Autokalibracja wag dozujących

W wielu zakładach przemysłowych istnieje potrzeba regularnego sprawdzania i kalibracji wag dozujących. Wykonywanie takich audytów wiąże się często z uciążliwym dźwiganiem i stawianiem ciężarków kalibracyjnych na wadze. Nierzadko konstrukcja wagi (np. szereg wlotów z podajników) uniemożliwia równomierne rozłożenie ciężarków na wadze. Taka procedura jest również bardzo czasochłonna, co wpływa bezpośrednio na wydajność produkcji.

Mechaniczno-pneumatyczny system autokalibracji umożliwia szybkie i pewne sprawdzenie wagi zbiornikowej. Składa się on z systemu ciężarów o znanej wadze i pneumatycznego układu obciążania wagi tym ciężarem. Obsługa układu może być:

  • półautomatyczna – przez złączenie obwodu siłowników za pomocą przełącznika i rozdzielacza elektro-pneumatycznego,
  • automatyczna – przez zintegrowanie z systemem sterowania, który w ustalonych porach może samodzielnie dokonać testu nacisku na wagę i stwierdzić prawidłowość jej wskazań.