Pomiar w mieszarce

Uwaga! Dostępna jest już sonda HydroMix VII, która przy zachowaniu pełnej zgodności interfejsowej z modelem poprzednim ma dodatkowe zalety:

  • zaawansowane algorytmy filtracji szumów pozwalające uzyskać bardziej wiarygodny pomiar,
  • nowy tryb pomiaru tzw. wektorowy opierający wynik na pomiarze zarówno fazy, jak i amplitudy sygnału,
  • zwiększoną stabilność temperaturową pomiaru,
  • zmodyfikowaną konstrukcję ceramicznej powierzchni aktywnej ułatwiającą wymianę,
  • dwa wyjścia analogowe,
  • tę samą cenę, co poprzednia wersja sondy!

Pobierz kartę katalogową nowej sondy HydroMix VII…

Pomiar bezpośredni w mieszarce za pomocą sondy HYDRO MIX pozwala na uwzględnienie nie tylko wilgotności kruszyw, ale także stopnia absorpcji wody przez cement i inne składniki. Produkcja odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie po wsypaniu składników suchych (cement, kruszywa) ciągły pomiar z sondy jest wykorzystywany do określenia poziomu zawilgocenia wodą zawartą w kruszywach. Kiedy pomiar osiąga wartość stabilną, program sterowania przelicza ilość wody potrzebną do jednorazowego dolania w celu uzyskania żądanego zawilgocenia mieszanki. Inna metoda – wielokrotnego dolewania wody i sprawdzania jego efektów – wydłuża czas przygotowania właściwej mieszanki.

Sonda ma wewnętrzny układ elektroniczny zapewniający linearyzację charakterystyki, stabilność temperaturową pracy oraz interfejs wymiany danych: RS485 , 4–20 mA lub 0–10 V. Zasilanie 15–30 VDC.

Pobierz kartę katalogową sondy HydroMix 6.

Pobierz instrukcję obsługi po polsku

Odmianą sondy HydroMix jest sonda HydrOrbiter, która umożliwia pomiar zdalny i mocowanie na elementach ruchomych np. ramieniu mieszadła. Dzięki oddaleniu rezonatora od układu pomiarowego możliwy jest również pomiar wilgotności o temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza.

 

Kalibracja obu sond jest bardzo prosta i odbywa się za pomocą darmowego oprogramowania HydroLink lub HydroCom.

 

Pobierz kartę katalogową wszystkich sond po polsku…