Automatyka

Według nas automatyka musi być nie tylko czegoś, ale… DLA KOGOŚ. W branżach, w których się specjalizujemy, „szycie na miarę” ma zasadnicze znaczenie. Od roku 1998 rozwijamy własny system sterowania i wizualizacji. Dzięki temu panujemy nad każdym aspektem procesu, nad każdym bajtem programu. Nie dopasowujemy nogi do buta. Każdy klient ma własne, specyficzne wymagania. W większości przypadków trafiamy na sytuację zastaną (modernizacje, przebudowy itp.). Na szczęście coraz częściej możemy wykazać się inwencją budowania od początku.

Czym jest automatyka

Naszym zdaniem dobry system automatyki to nie tylko zgodność z normami i otwartość. Obecnie to przede wszystkim elastyczność w podejściu do problemów. Zdolność do reakcji na zmiany techniczne i bieżące potrzeby. To także opłacalność! Każde rozwiązanie, nawet bardzo potrzebne, musi mieścić się w budżecie klienta!

Co wyróżnia nasze systemy

Odpowiadamy na te potrzeby, tworząc własny system, który:

– uniezależnia część programową od sprzętowej – realizuje tę samą funkcjonalność bez względu na rodzaj sterowników i aparatury na zakładzie,
– nie wiąże użytkownika z żadnym konkretnym dostawcą sprzętu typu PLC – system komunikuje się w dowolnej sieci przemysłowej z owolnym sprzętem typu I/O,
– nie wymaga żadnych programów narzędziowych – łatwo go zabezpieczyć (backup), łatwo zaktualizować (kopiowanie plików),
– dzięki naszemu systemowi zapisu ControlXML pozwala na samodzielne zmiany w systemie sterowania przez użytkownika (np. dołożenie wagi, podajnika, zbiornika),
– samodzielnie generuje większość algorytmów na podstawie zapisu ControlXML – jest stabilny funkcjonalnie,
– potrafi wykonać algorytmy, których nie można (ze względu na ograniczenia sprzętowe) lub nie wolno (np. rekurencja) zrealizować w sterownikach PLC,
– pozwala na precyzyjne dopasowanie realizowanych funkcji do nietypowych potrzeb konkretnego zakładu – można go rozbudowywać, a nie wymieniać, można go migrować na nowe platformy systemowe,
– nie jest ograniczony licencjami firm trzecich,
– pracuje w oparciu o przemysłowy komputer typu PC na platformie systemowej Windows – łatwo zapewnić mu bezpieczeństwo i rezerwy sprzętowe,
– pozwala na pełną symulację całego procesu (zakładu) „na biurku” – służy nie tylko do diagnostyki i testów, ale również do szkoleń przed uruchomieniem,
– pozwala na serwisowanie zdalne w sposób niezakłócający trybu pracy zakładu (np. wymiana oprogramowania dopiero na nocnej zmianie lub w weekend)

Wszystko według standardów

Przy całym swoim doświadczeniu i 18 latach wdrożeń wiemy, że nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów i znamy swoje ograniczenia. Znamy też standardy rozmaitych klientów. Dlatego też – równolegle do naszego systemu – rozwijamy dział sterowników PLC, w którym realizujemy standardowe aplikacje PLC + SCADA z wykorzystaniem sprzętu światowych marek (np. Allen Bradley, Siemens).

Od 2 lat firma bierze udział w programie PartnerNetwork firmy Rockwell Automation. W jego ramach projekty z zastosowaniem sprzętu marki Allen Bradley otrzymują dodatkowe wsparcie techniczne. W ten sposób klienci mają pewność profesjonalnego wykonania zgodnie z najnowocześniejszymi standardami, otrzymują dodatkowe szkolenia oraz gwarancje dostępności części zamiennych w wymaganym terminie.

Więcej o najnowszej generacji naszych systemów System Automatyzacij Wytwórni Pasz.