Zarządzanie produkcją (MES)

Systemy sterowania (ogólnie nazywane PCS – Process Control Systems) już nie wystarczą, aby efektywnie produkować. Dla optymalnego sterowania potrzebna jest wiedza strategiczna pochodząca od „kogoś wyżej”. Kogoś, kto nie wnika w rodzaj przenośnika czy wielkość zbiornika nad wagą. Ten ktoś musi jednak brać pod uwagę ograniczenia techniczne i oczekiwania swoich klientów.

Optymalizacja produkcji

Tak to już jest na rynku. Nie wygrywa tylko ten, kto lepiej produkuje. Wygrywa ten, kto nie tylko lepiej, ale też najszybciej dostarczy produkt klientowi. Żeby temu sprostać, należy optymalizować produkcję nie tylko pod względem wydajności, ale także elastyczności i kosztów. Służy temu system zarządzania produkcją (ogólnie zwany MES – Manufacturing Execution System).

Od wielu lat tworzymy oprogramowanie MES, które nie tylko współpracuje z naszym własnym systemem sterowania, ale także raportuje wyżej – do systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ogólnie nazywane ERP – Enterprise Resource Planning). Dopiero nadzór nad taką trójwarstwową strukturą daje producentowi możliwość maksymalnego wykorzystania swoich zasobów.

Możliwości systemu

W branżach, w których się specjalizujemy, zasadniczą rolę spełnia optymalizacja produkcji procesów wsadowych (szarżowych), czyli przygotowywania mieszanin. Aplikacja Menadżer Produkcji jest jej głównym punktem. Ponadto otoczona jest narzędziami takimi jak Analiza Produkcji, Zbiorniki, Raporty i Receptury. Taki zestaw to potężne narzędzie w ręku kierownictwa produkcji. Pozwala na:

  • tworzenie zleceń produkcyjnych lub pozyskiwanie ich z ERP,
  • pozyskiwanie receptur z ERP lub innych programów przeznaczonych dla technologów,
  • układanie planów produkcyjnych,
  • ocenę wystarczalności zasobów surowcowych,
  • edycję planów produkcyjnych już uruchomionych,
  • zawieszanie planów na rzecz innych – w danym momencie ważniejszych,
  • raportowanie bieżące zużycia surowców i wielkości produkcji do ERP,
  • kalibrowanie receptur w zależności od rodzaju dozowania (ręczne lub automatyczne),
  • parametryzację receptur pozyskanych z ERP.

System jest całkowicie otwarty, bo oparty na standardowych rozwiązaniach typu MS-SQL czy Firebird. Więcej o Menadżerze Produkcji i systemach MES tutaj.