Automatyczna ekspedycja

Paszowóz to samochód ciężarowy typu „beczka” podzielony na komory. W każdej z nich można zmieścić około 5 ton paszy sypkiej lub granulowanej. Załadunek takiego paszowozu można wykonywać ręcznie. Paszowóz podjeżdża pod baterię zbiorników i kolejno każda komora jest zasypywana. Trwa to dość długo, nawet do 60 minut. Po naważeniu każdego rodzaju paszy paszowóz musi przejechać na wagę platformową (najczęściej przy wyjeździe z zakładu), zarejestrować swój ciężar i dopiero wrócić, aby zapełnić się kolejnym asortymentem.

Jest wiele mechanicznych metod zasypu automatycznego paszowozów. Najczęściej spotykana jest waga przejezdna lub redler z wieloma zasuwami. Z naszego doświadczenia wynika, że tego typu systemy mogą skrócić czas załadunku o 30%. Mało jednak wiadomo, że tylko przez odpowiednią zmianę sposobu sterowania można w wielu przypadkach zyskać kolejne 30% czasu! W kilku automatyzowanych przez nas zakładach paszowóz 20-tonowy można załadować w ciągu 15 minut i wydać dokument wywozu.