Instalacje

Dwie własne brygady montażowo-instalacyjne dają nam pewność jakości i czasu wykonania. Jeśli się na czymś znasz, zawsze najlepiej zrobisz to sam. Jeśli wspieramy się podwykonawcami, zawsze są to ekipy sprawdzone i podlegające naszemu kierownictwu na obiekcie. Sposób prowadzenia kabli i przewodów uzależniony jest od rodzaju przemysłu. Zwłaszcza tam, gdzie należy unikać gromadzenia się kurzu i pyłu. Układamy kable NN i SN według własnych projektów lub zadanych przez Inwestora.

Nierzadko zdarza się, że instalacja musi być wykonana ad hoc ze względu na nieprzewidziane zmiany podczas uruchomienia. Doświadczenie naszych ekip pozwala na maksymalne skrócenie czasu wykonania instalacji, pracę „w ruchu”, a także na prace remontowe lub odtworzeniowe w zadanym obiekcie.