1. Automatyzacja przygotowania surowców z podaniem do pieca i rejestracją ilości składników w dwóch liniach produkcji wełny mineralnej. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „IZOPOL” S.A. Trzemeszno. Rozpoczęcie eksploatacji – linia nr 1 i linia nr 2 w roku 1990.

2. Automatyzacja linii produkcji papy z zastosowaniem energoelektronicznych układów regulacji napędów. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej – Zakład w hełmży. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1991.

3. Automatyzacja linii produkcji papy z zastosowaniem energoelektronicznych układów regulacji napędów. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „POLINOWA” Oświęcim. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1991.

4. Elektroniczna waga taśmowa w kotłowni, z rejestracją ilości podawanego miału węglowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „IZOPOL” S.A. Trzemeszno. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

5. Elektronizacja dźwigniowej wagi pomostowej z zastosowaniem komputera klasy PC stanowiącego konsolę operatora wagi. B.H.U. Witold Duchiewicz Ząbkowice Śląskie. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

6. Automatyzacja przygotowania surowców z podawaniem do pieca w linii produkcji wełny mineralnej. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „IZOLACJA” Nidzica. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

7. Elektronizacja dźwigniowej wagi pomostowej z zastosowaniem komputera klasy PC stanowiącego konsolę operatora wagi. Warszawskie Zakłady Papiernicze. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1993.

8. Elektronizacja dźwigniowej wagi pomostowej z zastosowaniem komputera klasy PC stanowiącego konsolę operatora wagi. C.H.Z. „ROLIMPEX” KOCHANOWICE. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1993.

9. Automatyzacja przygotowania surowców z podaniem do pieca i rejestracją ilości składników w linii produkcji wełny mineralnej. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „IZOLACJA” Nidzica. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1993.

10. Elektronizacja dźwigniowej wagi pomostowej z zastosowaniem komputera klasy PC stanowiącego konsolę operatora. „INTERCELL” Ostrołęka. Uruchomienie w roku 1993.

11. Automatyzacja przygotowania składników masy w linii produkcyjnej. Zakład Wyrobów Sanitarnych „KOŁO”. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1994.

12. Automatyzacja linii cementowania odpadów promieniotwórczych. Instytut Energii Atomowej Świerk k./Otwocka. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1995.

13. Elektronizacja dźwigniowej wagi pomostowej z zastosowaniem komputera klasy PC stanowiącego konsolę operatora. Młyn Kochlew. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1995.

14. Zintegrowany zespół dwóch elektronicznych wag pomostowych o nośności 50 Mg sterowanych z jednego komputera PC. Składowisko odpadów Przemysłowych i Kompostowania w Raculi k./Zielonej Góry. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1995.

15. Automatyzacja przygotowania składników masy w linii produkcyjnej. Zakład Wyrobów Sanitarnych „KOŁO”, Zakład Włocławek. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1997.

16. Elektronizacja wagi pomostowej. ANIMEX Agro–Hand Sp. z o.o. Zamość. Rozpoczęcie realizacji w roku 2002.

17. Ważenie zbiorników magazynowych. CEDO POLSKA Sp. z o.o. Wrocław. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2002.

18. Modernizacja instalacji przygotowania i dozowania mleka wapiennego i wody wapiennej. MPWiK w Warszawie. Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Wdrożenie w roku 2002.

19. Modernizacja sterowania linii dozowania i zasypu sjenitu. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Zakłady Wyrobów Sanitarnych „KOŁO”, zakład w Kole. Wdrożenie w roku 2002.

20. Opracowanie i wykonanie urządzeń elektrycznych do pneumatycznego załadunku mączki wapiennej. PARADYŻ w Tomaszowie Maz. Wdrożenie w roku 2004.

21. Automatyzacja linii produkcji granulek drzewnych we współpracy z firmą BUHLER. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Wykonanie instalacji elektrycznych IKEA-SWEDWOOD POLSKA Sp. z o.o., zakład w Resku. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2005.

22. Modernizacja sterowania linią sjenitu. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. SANITEC „KOŁO” Zakład we Włocławku. Uruchomienie w roku 2007.

23. Modernizacja sterowania linią zasypu. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. SANITEC „KOŁO” Zakład we Włocławku. Uruchomienie w grudniu 2009 roku.

24. Automatyzacja linii produkcji granulek drzewnych we współpracy z firmą BUHLER. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Wykonanie instalacji elektrycznych. IKEA-SWEDWOOD POLSKA Sp. z o.o., zakład w Wielbarku. Rozpoczęcie eksploatacji: kwiecień 2010 roku.

25. Transport „Ptasiego Mleczka” – instalacje elektryczne i automatyzacja linii produkcyjnej w zakładach LOTTE-WEDEL w Warszawie. Uruchomienie: październik 2013 roku.

26. Instalacja i sterowanie linią magazynowania osadu osuszonego w Oczyszczalni Ścieków w Opolu. Uruchomienie: lipiec 2014 roku.