Ostre wymagania nowego prawa oraz, w niedalekiej przyszłości, dyrektywy ISO9001 i HACCP wymagają zmian nie tylko w wyposażeniu piekarni, ale i sposobie myślenia o procesie produkcji. Szeroka furtka do spełnienia nowych wymagań otworzy się przed tymi, którzy jako pierwsi przestaną bać się komputera w… hali produkcyjnej.

Na wygląd nowoczesnego procesu produkcyjnego składają się trzy podstawowe czynniki: jakość, kontrola i zarządzanie.

Jakość
– wierne i powtarzalne realizowanie receptur piekarniczych, będących tajemnicą każdej firmy.
Kontrola – uzyskiwanie pełnej wiedzy o każdym etapie produkcji celem rygorystycznego przestrzegania warunków technologii.
Zarządzanie – elastyczne dopasowanie produkcji do bieżących potrzeb klientów poprzez stymulację wydajności i szybką zmianę kolejności i ilości produkowanego asortymentu.

Oferujemy wytwórcom pieczywa nowoczesne rozwiązania do przygotowania ciasta, kontroli zapasów mąki, rozliczania surowców i projektowania produkcji: automatyczne odważanie mąk i wody, kontrolę przygotowania ciasta na wagach ręcznych, zadawanie receptur i określanie poziomu produkcji oraz asortymentu zdalnie przez technologa.

Proponujemy systemy:

  • zintegrowane w postaci stanowisk odważania i kontroli,
  • rozbudowane w postaci wielu stanowisk synchronizowanych pracą systemu nadrzędnego do kontroli produkcji.


Więcej o automatyzacji produkcji pieczywa…