kafelki_produkcjabetonu
  1. Automatyzacja dwóch węzłów przygotowania mieszanki dla reaktora. Wytwórnia Cegły Silikatowej w Czang-Sha, Chiny. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1990.

2. Automatyzacja węzła przygotowania mieszanki dla reaktora. Wytwórnia Cegły Silikatowej w Wu-Han, Chiny. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1991.

3. Automatyzacja węzła betonu żwirowego. Możliwość programowania ośmiu cykli produkcyjnych w czterech recepturach, zamawianych w nawie produkcyjnej. Automatyczna regulacja wilgotności masy betonowej w mieszarce. Rejestracja ilości suchych składników z samoczynnym sumowaniem w iągu zmiany. Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego „FADOM”, Żory. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1989.

4. Automatyzacja dozowania składników w dwóch liniach młynów kulowych. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych „PREFABET” Długi Kąt. Rozpoczęcie eksploatacji – linia nr 1 w roku 1989, linia nr 2 w roku 1990.

5. Automatyzacja dozowania cementu z rejestracją ilości, w trzech liniach produkcji falistych płyt cementowo-azbestowych. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „IZOPOL” S.A. Trzemeszno. Rozpoczęcie eksploatacji – linia nr 1 w roku 1989, linia nr 2 w roku 1990, linia nr 3 w roku 1991.

6. Automatyzacja węzła betonu żwirowego. Sieradzki Kombinat Budowlany. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

7. Automatyzacja dwóch węzłów betonu żwirowego z rejestracją na dyskietkach. PKP Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „KOLBET” Suwałki. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

8. Dozowanie surowców i automatyzacja linii produkcji kruszywa popiołowego. „GAZ-BET” S.A. Łódż. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

9. Automatyzacja dozowania składników w dwóch liniach młynów kulowych. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET” Warszawa. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1993.

10. Automatyzacja dwóch węzłów przygotowania masy betonowej. Wytwórnia Betonów Komórkowych w Ługańsku – Ukraina. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1993.

11. Automatyzacja węzła przygotowania masy betonowej. Wytwórnia Betonów Komórkowych w Rudozem, Bułgaria. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1993.

12. Sterowanie linią pomp zbiornikowych stacji wysyłkowych nr 1 i 2. P.P. Elektrownia Kozienice. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1994.

13. Automatyzacja młynowni. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją przebiegu procesu. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET – ŚNIADOWO. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1995.

14. Automatyzacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – KLUCZBORK. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1995.

15. Automatyzacja dwóch węzłów betonu żwirowego. Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych „BOSTA – BETON” Warszawa. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1995.

16. Automatyzacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFABET – BIAŁE BŁOTA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1995.

17. Automatyzacja linii dozowania i mieszania składników. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET” Warszawa. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1996.

18. Automatyzacja młynowni. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – NIEGOCIN. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1996.

19. Automatyzacja linii dozowania i mieszania składników. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET – ŚNIADOWO. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1996.

20. Automatyzacja linii dozowania i mieszania składników. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – NIEGOCIN. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1997.

21. Automatyzacja młynowni. Sterownie za pomocą komputera PC z wizualizacją. YTONG OSTROŁĘKA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1996.

22. Automatyzacja węzła krojenia. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Zakłady Produkcji Betonów PREFBET – POWODOWO. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1997.

23. Automatyzacja młynowni w Zakładzie w Głogowie Młp.. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – KOLBUSZOWA”. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1998.

24. Automatyzacja linii dozowania i mieszania składników w Zakładzie w Głogowie Młp. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – KOLBUSZOWA”. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1998.

25. Automatyzacja węzła betoniarskiego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Fabryka Elementów Budowlanych FAELBUD – LUBLIN. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1998.

26. Automatyzacja dwóch węzłów betoniarskich. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Zakład Produkcji Betonów „JASTROBET” w Jastrowiu. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1998.

27. Automatyzacja młynowni. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – PUŁAWY. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1998.

28. Automatyzacja transportu masy betonowej z dwóch węzłów betoniarskich do dwunastu stanowisk produkcyjnych w hali. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Fabryka Elementów Budowlanych FAELBUD – LUBLIN. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1999.

29. Automatyzacja węzła krojenia. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – NIEGOCIN. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1999.

30. Automatyzacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo BETON – BOREK w Borku Wielkopolskim. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1999.

31. Automatyzacja węzła krojenia. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych „PREFABET” Długi Kąt. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1999.

32. Automatyzacja węzła betonu towarowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo BEHATON – Warszawa. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1999.

33. Automatyzacja dwóch węzłów betonu towarowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo BOSTA – BETON Warszawa. Rozpoczęcie eksploatacji w oku 2000.

34. Monitoring z wizualizacją parametrów temperatury i ciśnienia w autoklawach. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET – ŚNIADOWO. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

35. Automatyzacja młynowni. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych „PREFABET” Długi Kąt. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

36. Automatyzacja linii dozowania i mieszania składników. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych „PREFABET” – Długi Kąt. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000..

37. Automatyzacja młynowni. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów GOFABET – GORZKOWICE. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

38. Automatyzacja pierwszego węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. „PREFABET – EŁK”. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

39. Automatyzacja linii dozowania i mieszania składników. Sterownie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Produkcji, Usług i Handlu PREVAR – SKAWINA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

40. Automatyzacja linii dozowania i mieszania składników. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów GOFABET – GORZKOWICE. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

41. Automatyzacja linii dozowania i mieszania składników. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. „PREFABET – ŁAGISZA”. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

42. Automatyzacja węzła krojenia bloków. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe FAELBET – WARSZAWA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

43. Automatyzacja węzła krojenia bloków w zakładzie w Podnieśnie. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – WARSZAWA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

44. Automatyzacja młynowni. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów GOFABET – GORZKOWICE SA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

45. Automatyzacja dwóch linii dozowania i mieszania składników. Sterowanie za pomocą komputerów PC z wizualizacją Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów GOFABET – GORZKOWICE SA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

46. Automatyzacja transportów surowców: szlam piaskowy, szlam odpadowy, cement, wapno, kruszywo odpadowe, piasek. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów GOFABET – GORZKOWICE SA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

47. Monitoring z wizualizacją parametrów ciśnienia i temperatury w autoklawach. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów GOFABET – GORZKOWICE SA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

48. Monitorowanie i sterowanie z wizualizacją bloków w: tunelach wstępnego dojrzewania, tunelach podgrzewania przed autoklawami, ciągu powrotnym Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów GOFABET – GORZKOWICE SA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

49. Automatyzacja węzła krojenia bloków. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów GOFABET – GORZKOWICE SA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

50. Modernizacja instalacji proszku Al. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – KOLBUSZOWA”. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2002.

51. Modernizacja sterowania dwóch węzłów betoniarskich w związku z ich rozbudową. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. zakład Produkcji Betonów „JASTROBET” w Jastrowiu. Wdrożenie w roku 2002.

52. Automatyzacja linii dozowania i mieszania składników. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. PPU i H „CIS”, Zakład Produkcji Betonu Komórkowego w Głogowie Młp. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2002.

53. Automatyzacja młynowni. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. PPU i H „CIS”, Zakład Produkcji Betonu Komórkowego w Głogowie Młp. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2003.

54. Monitoring z wizualizacją parametrów ciśnienia i temperatury w autoklawach. PPU i H „CIS”, Zakład Produkcji Betonu Komórkowego w Głogowie Młp. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2003.

55. Automatyzacja dwóch linii dozowania i mieszania składników. Sterowanie za pomocą komputerów PC z wizualizacją. „PREFABET – REDA” S.A. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2003.

56. Automatyzacja drugiego węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. „PREFABET – EŁK”. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2003.

57. Automatyzacja krajalnicy KP 300 II. Sterowanie mikroprocesorowe. PREFABET LIDZBARK WELSKI S.A. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2003.

58. Automatyzacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S. A. Rozpoczęcie realizacji w roku 2003.

59. Automatyzacja linii dozowania i mieszania składników. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Przemysłu Materiałów Budowlanych „NIEMCE” S.A. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2003.

60. Automatyzacja linii paletyzacji. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. PREFBET – ŚNIADOWO. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2003.

61. Automatyzacja węzła betonu żwirowego i transportu betonu. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo „MBT” Sp. z o.o. Marki k./Warszawy. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2004.

62. Automatyzacja węzła betonu żwirowego i transportu betonu. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo „GRALBET” Sp. z o.o. Gralewo. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2005.

63. Automatyzacja krajalnicy KP 300 III. Sterowanie mikroprocesorowe. PREFABET POWODOWO, Zakład nr 4 w Rurce. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2004.

64. Automatyzacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo „DREWBET” Sp. z o.o. w Kłobucku. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2005.

65. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe we Wrocławiu. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2005.

66. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo HEDAR w Mikołowie. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2005.

67. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2005.

68. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. INFRABET – Zakład Betoniarski w Chodzieży. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2006.

69. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. KOMBINAT BUDOWLANY w Białymstoku. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2006.

70. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. CEMEX Świnoujście. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2006.

71. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. P.E.B. FABET S.A. Kielce. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2007.

72. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD – GOSTYŃ” Sp. z o.o. w Gostyniu. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2006.

73. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. w Mirosławiu Ujskim. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2006.

74. Automatyzacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. HALLER S.A. w Katowicach. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2006.

75. Automatyzacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo Budowlane „KOKOSZKI” S.A. Gdańsk. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2007.

76. Dozowanie składników do trzech młynów. Sterowanie za pomocą komputera z wizualizacją. SOLBET LUBARTÓW S.A. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2007.

77. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD – GÓRA” Sp. z o.o. w Górze. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2007.

78. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BODEX” w Połczynie-Zdroju. Wdrożenie w 2008 roku.

79. Modernizacja programów komputerowych: sterującego i bazowego dozowni zakładu betonów komórkowych. H+H POLSKA Sp. z o.o., Zakład w Skawinie. Wdrożenie w 2007 roku.

80. Modernizacja dozowni w zakładzie betonów komórkowych. Część mechaniczna i elektryczna. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. H+H POLSKA Sp. z o.o., Zakład w Gorzkowicach. Wdrożenie w 2008 roku.

81. Modernizacja dozowni w zakładzie betonów komórkowych. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. GRUPA PREFABET S.A. ODDZIAŁ WILKASY. Wdrożenie w 2008 roku.

82. Modernizacja dozowni w zakładzie betonów komórkowych. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. GRUPA PREFABET S.A. ODDZIAŁ DŁUGI KĄT. Wdrożenie w 2008 roku.

83. Modernizacja młynowni w zakładzie betonów komórkowych. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. PREFABET ŁAGISZA Spółka z o.o. Wdrożenie w 2008 roku.

84. Modernizacja części elektronicznej i programów komputerowych: sterującego i bazowego węzła betonu żwirowego. PRECON POLSKA Sp. z o.o. Zakład w Jastrowiu. Wdrożenie w 2007 roku.

85. Modernizacja dozowni i młynowni w zakładzie betonów komórkowych. Sterowanie za pomocą komputerów PC z wizualizacją. PREFBET Sp. z o.o. Śniadowo. Wdrożenie w 2008 roku.

86. Modernizacja linii transportu i dozowania proszku Al. w zakładzie betonów komórkowych. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE S.A. w Niemcach k./Lublina. Wdrożenie 2008 roku.

87. Modernizacja węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SAJBET” w Majdanie k./Warszawy. Wdrożenie w 2008 roku.

88. Modernizacja II linii węzła betonu żwirowego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Programy dostosowane do wymagań normy europejskiej. P.E.B. FABET S.A. Kielce. Wdrożenie w 2008 roku.

89. Modernizacja młynowni w zakładzie betonów komórkowych. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. GRUPA PREFABET S.A. ODDZIAŁ WILKASY. Wdrożenie w 2008 roku.

90. Modernizacja młynowni w zakładzie betonów komórkowych. Sterowanie za pomocą komputera PC wizualizacją. PREFABET WARSZAWA S.A. Wdrożenie w 2009 roku.

91. Modernizacja dozowni i młynowni w zakładzie betonów komórkowych. Sterowanie za pomocą komputerów PC z wizualizacją. GRUPA PREFABET S.A. ODDZIAŁ ŻELISŁAWICE. Wdrożenie w 2009 roku.

92. Modernizacja systemu komputerowego dozowni w zakładzie betonów komórkowych. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE S.A. Niemcach k./Lublina. Wdrożenie w 2009 roku.

93. Rozbudowa węzła betonu żwirowego: dodatkowe kruszywa, zasyp zbrojenia rozproszonego, plastyfikatory. PRECON POLSKA Sp. z o.o. Zakład w Jastrowiu. Wdrożenie w 2010 roku.

94. Modernizacja i sterowanie węzła betoniarskiego dla produkcji bloczków betonowych w zakładzie TEKNOAMERBLOK k./Nasielska. Uruchomienie w 20120 roku.

95. Modernizacja linii krojenia i spiętrzania odlewów z PREFBET Śniadowo. Uruchomienie w kwietniu 2011 roku.

96. Sterownie procesem automatycznego układania (paletyzacji) bloków przeznaczonych do pakowania na owijarce w PREFBET Śniadowo. Uruchomienie w lipcu 2011 roku.

97. Modernizacja układu technologicznego i systemu sterownia młynem szlamu piaskowego w KP-BET w Lipiu k./Rzeszowa. Uruchomienie w lutym 2012 roku.

98. Modernizacja układu technologicznego i systemu sterowania dozownią w KP-BET w Lipiu k./Rzeszowa. Uruchomienie w marcu 2012 roku.

99. Modernizacja układu technologicznego i systemu sterowania dozownią w H+H w Lidzbarku Welskim. Uruchomienie w kwietniu 2012 roku.

100. Modernizacja systemu sterowania węzłem betoniarskim w zakładzie SIBET w Kielcach. Uruchomienie w kwietniu 2012 roku.

101. Modernizacja i automatyzacja ciągów podawania form do krojenia oraz suwnic zdejmowania boków i spiętrzania w PREFABET KOZIENICE. Uruchomienie w październiku 2012 roku.

102. Projekt, dostawa i montaż linii technologicznej przygotowania szlamu wraz z systemem sterowania w zakładzie produkcji betonu komórkowego BRUK-BET TERMALICA w Łagiszy. Uruchomienie w marcu 2016 roku.

103. Projekt, dostawa i montaż linii technologicznej przygotowania odlewu wraz z systemem sterowania w zakładzie produkcji betonu komórkowego BRUK-BET TERMALICA w Łagiszy. Uruchomienie w kwietniu 2016 roku.

104. Projekt technologiczny i wykonawczy modernizacji węzła betoniarskiego w zakładzie produkcji prefabrykatów betonowych SIBET w Kielcach. Uruchomienie we wrześniu 2016 roku.