kafelki_wytworniepasz
1. Automatyzacja wytwórni pasz granulowanych. PGR w Księżym Dworze – Zakład Przemysłu Rolnego w Kisinach . Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1990.

2. Automatyzacja dozowania składników w wytwórni pasz. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „MORSZKÓW” – Zakład Przetwórstwa Paszowego Wirów. Rozpoczęcie eksploatacji w 1991.

3. Automatyzacja dozowania składników w wytwórni pasz. Ferma Drobiu, Marek Kłak, Maszewo. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

4. Automatyzacja dozowania składników w wytwórni pasz. Przetwórstwo Zbożowe „AGROMAR”, Tadeusz Piórkowski. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

5. Automatyzacja dozowania składników w wytwórni pasz. Zbigniew Lejczak i Jan Spolniak s.c., BEŁCHATÓW. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

6. Automatyzacja wytwórni pasz granulowanych. P.P.U.H. „JASKRA” s.c., Wdziekoń II. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

7. Automatyzacja wytwórni pasz sypkich i granulowanych z rejestracją składników. „EuroFarm” Witold Duchiewicz. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1993.

8. Automatyzacja wytwórni pasz sypkich i granulowanych z rejestracją produkcji. Wytwórnia Pasz TASOMIX” OCIĄŻ. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1994.

9. Automatyzacja wytwórni pasz sypkich i granulowanych z rejestracją produkcji. Wytwórnia Pasz „PIAST” OSTRÓW WLKP. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1994.

10. Automatyzacja magazynu zboża i wytwórni pasz sypkich i granulowanych z rejestracją produkcji. Przedsiębiorstwo „PASZ-KONSPOL” Sp. z o.o., NEKLA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1994.

11. Automatyczna linia dozowania z rejestracją produkcji w wytwórni pasz. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska DĄBROWA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1994.

12. Automatyzacja linii dozowania, mieszania i natłuszczania z zastosowaniem komputera typu PC. Przebieg procesu technologicznego przedstawiony jest w postaci wizualizacji na ekranie monitora. Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-LAND” Sp. z o.o., BABORÓW. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1996.

13. Modernizacja linii odbioru produktu z ekspandera. Wytwórnia pasz H.U.P.T. GRODKÓW. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1996.

14. Wykonanie linii natłuszczania pasz. ROLIMPEX – DOBRE MIASTO. Rozpoczęcie w 1997.
15. Automatyzacja linii ekspedycji pasz (elektronizacja wagi pomostowej, załadunek paszowozów) z zastosowaniem komputera typu PC. Bank danych, odbiorcy, prowadzenie rozliczeń magazynowych, wystawienie WZ. Przedsiębiorstwo „PASZ-KONSPOL” Sp. z o.o. NEKLA. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1997.

16. Wykonanie linii natłuszczania pasz. CENTRAL SOYA „BIAŁYSTOK” Sp. z o.o. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1997.

17. Automatyzacja wytwórni pasz (linie: przyjęcia koncentratów, dozowania, śrutowania, mieszania, granulacji, pakowania) z zastosowaniem komputera typu PC. Przebieg procesu technologicznego przedstawiony w postaci wizualizacji na ekranie monitora. CENTRAL SOYA BIAŁYSTOK Sp. z o.o. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1998.

18. Automatyzacja dozowania składników. Wytwórnia Pasz SIGMA – KORM w Guriewsku k./Kaliningradu – Rosja. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1998.

19. Automatyzacja linii mieszanek specjalnych (linie: przedmieszek, dozowania, mieszania, transportu surowców) z zastosowaniem komputera typu PC. Przebieg procesu technologicznego przedstawiony w postaci wizualizacji na ekranie monitora. CENTRAL SOYA TWORÓG Sp. z o.o. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1998.

20. Wykonanie części elektrycznej nowobudowanej Wytwórni Pasz w Dobrzelinie. Przedsiębiorstwo CENTRAL SOYA DOBRZELIN Sp. z o.o. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1999.

21. Automatyzacja wytwórni pasz w Morągu (linie: dozowania, śrutowania, mieszania, granulacji, natłuszczania, transportu surowców, ekspedycji pasz) z zastosowaniem komputera typu PC. Przebieg procesu technologicznego przedstawiony w postaci wizualizacji na ekranie monitora. Przedsiębiorstwo „WIPASZ” w Wadągu. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

22. Automatyzacja wytwórni pasz w Nekli (linie: transportu surowców, dozowania, mielenia, mieszania, granulowania, transportu pasz) z zastosowaniem komputera PC. Przebieg procesu technologicznego przedstawiony w postaci wizualizacji na ekranie monitora. Przedsiębiorstwo „PASZ-KONSPOL” Sp. z o.o. Nekla. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

23. Automatyzacja wytwórni pasz w Wadągu (linie: dozowania i mieszania do produkcji mieszanek paszowych i przygotowania przedmieszek). Przebieg procesu technologicznego przedstawiony w postaci wizualizacji na ekranie monitora. Przedsiębiorstwo „WIPASZ” Sp. z o.o. Wadąg. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

24. Automatyzacja wytwórni premiksów w Pruszczu Gdańskim. Przebieg procesu technologicznego przedstawiony w postaci wizualizacji na ekranie monitora. POLSANDERS Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

25. Rozbudowa komputerowego systemu dozowania o dodatkowe składniki płynne. Przedsiębiorstwo „PASZ-KONSPOL” Sp. z o.o. Nekla. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2000.

26. Automatyzacja magazynu surowców w wytwórni pasz w Morągu. Sterowanie z komputera PC z wizualizacją. Przedsiębiorstwo „WIPASZ” Sp. z o.o. Wadąg. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

27. Rozbudowa automatycznego systemu transportu paszy gotowej do 9 nowych zbiorników. Przedsiębiorstwo PROVIMI POLSKA w Białymstoku. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

28. Obsługa komputerowa wag samochodowych w zakresie obrotu surowcami, w wytwórni pasz w Morągu i w Wadągu. Przedsiębiorstwo „WIPASZ” Sp. z o.o. Wadąg. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2001.

29. Automatyzacja wytwórni premiksów w Piotrkowie Trybunalskim. Sterowanie z komputera PC. Przebieg procesu technologicznego przedstawiony w postaci wizualizacji na ekranie monitora. Przedsiębiorstwo „DOLFOS” Sp. jawna, Siomki, k./Piotrkowa Trybunalskiego. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2002.

30. System zdalnego podglądu danych produkcyjnych za pomocą przeglądarek internetowych w zakładowej sieci lokalnej. Przedsiębiorstwo POLSANDERS Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2002.

31. Projekt i uruchomienie awaryjnego systemu podtrzymania produkcji w istniejącym układzie sterowania zrealizowanym przez firmę zagraniczną. Przedsiębiorstwo EKO-MŁYN w Wałczu. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2002.

32. Automatyzacja wytwórni pasz w Tracku k./Olsztyna (linie: transportu surowców, dozowania, mielenia, mieszania, granulacji i ekstruzji, transportu i ekspedycji pasz). Sterowanie z komputera PC. Przebieg procesu technologicznego przedstawiony w postaci wizualizacji na ekranie monitora. Przedsiębiorstwo LEGIZ S.A. Olsztyn.

33. Rozbudowa istniejącego komputerowego systemu zarządzania zakładami w Wadągu i Morągu, o komputerowe wspomaganie planowania wywozów. Przedsiębiorstwo „WIPASZ” Sp. z o.o. Wadąg. Wdrożenie w roku 2002.

34. Automatyzacja dozowania składników w linii produkcji płynnego koncentratu „UROLAK”. Przedsiębiorstwo „JASKRA” Sp. Jawna we Wdziękoniu Drugim k./Zambrowa. Wdrożenie w roku 2003.

35. Komputerowy system sterowania dozowaniem składników w wytwórni pasz POL–PASZ w Suchożebrach. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2003.

36. Komputerowy system sterowania liniami technologicznymi w wytwórni pasz PRZYBKOWO w Barwicach. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2004.

37. Komputerowy system sterowania dozowaniem składników w wytwórni pasz „SPOMIS” w Gołańczy. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2004.

38. Zasilanie i sterowanie granulatorem w Wytwórni Pasz KOUDIJS PASZE w Buku. Wdrożenie w roku 2004.

39. Automatyzacja dozowania składników oraz zasilanie i sterowanie młyna 110 kW w wytwórni pasz KOUDIJS PASZE w Grodzisku Wlkp. Wdrożenie w roku 2005.

40. Komputerowy system sterowania procesem mieszania mąk wraz z instalacjami zasilania oraz szafami elektrycznymi: sterowniczymi i siłowymi w PZZ KRAKÓW. Uruchomienie w kwietniu 2005.

41. Komputerowy system sterowania liniami produkcyjnymi i ekspedycją pasz w wytwórni ANIMEX-PASZE w Zamościu (linie: dozowania i mieszania komponentów, mielenia, granulacji, transportu i ekspedycji pasz). Projekty i wykonanie części elektrycznej wytwórni (instalacje zasilające, instalacje elektryczne technologiczne, instalacje ekwipotencjalne). Wdrożenie w roku 2006.

42. Komputerowy system sterowania liniami produkcyjnymi i ekspedycją pasz w Wytwórni Pasz CZD CEDROB w Gumowie (linie: przyjęcie zboża, magazynowanie, transport, dozowanie, mielenie i mieszanie, granulacja, transport pasz, ekspedycja pasz). System zarządzania produkcją (moduły: analiza produkcji, raporty, produkcja, receptury, zbiorniki, plan wywozów, administrator, waga, ekspedycja). Projekty i wykonanie części elektrycznej wytwórni (instalacje zasilające, instalacje elektryczne technologiczne, instalacje oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynków, instalacje odgromowe, instalacje ekwipotencjalne). Uruchomienie w roku 2007.

43. Komputerowy system sterowania liniami produkcyjnymi w wytwórni koncentratów PROVIMI – ROLIMPEX w Jamelni na Ukrainie (linie: transport surowców, dozowanie, mielenie i mieszanie). Projekty i wykonanie części elektrycznej wytwórni (instalacje zasilające, instalacje elektryczne technologiczne, instalacje oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynków, instalacje odgromowe, instalacje ekwipotencjalne). Uruchomienie w roku 2007.

44. Komputerowy system sterowania urządzeniami transportu pasz w nowej linii wagopakowarki w Wytwórni Pasz PPZ PRZYBKOWO. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2007.

45. Projekty i wykonanie części elektrycznej modernizowanej wytwórni pasz w Grodzisku Wlkp. (przebudowa rozdzielni NN., wykonanie urządzeń elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznych). Przedsiębiorstwo DE HEUS Spółka z o.o., Zakład w Grodzisku Wlkp. Zakończenie realizacji 2008 r.

46. Projekty i wykonanie części elektrycznej modernizowanej wytwórni pasz w Łomży. (zasilanie szaf siłowo-sterowniczych, wykonanie urządzeń elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznych). Przedsiębiorstwo DE HEUS Spółka z o.o., Zakład w Łomży. Zakończenie realizacji w 2008 r.

47. Komputerowy system sterowania linią produkcji mieszanek uzupełniających w POLSANDERS Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim. Zakończenie realizacji w 2008 roku.

48. Komputerowy system sterowania liniami produkcyjnymi w wytwórni koncentratów PROVIMI – ROLIMPEX w Jamelni na Ukrainie II etap (linie: dozowanie mikroelementów, granulacja, ekspedycja). Projekty i wykonanie części elektrycznej wytwórni (instalacje zasilające, instalacje elektryczne technologiczne, instalacje oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynków, instalacje odgromowe, instalacje ekwipotencjalne). Uruchomienie w roku 2008.

49. Komputerowy system sterowania liniami produkcyjnymi i ekspedycją pasz w Wytwórni Pasz CEDROB w Gumowie II etap (linie: dozowanie mikroelementów, mielenie i mieszanie, granulacja, transport pasz, ekspedycja pasz). System zarządzania produkcją (moduły: analiza produkcji, raporty, produkcja, receptury, zbiorniki, plan wywozów, administrator, waga, ekspedycja). Projekty i wykonanie części elektrycznej wytwórni (instalacje zasilające, instalacje elektryczne technologiczne, instalacje ekwipotencjalne). Uruchomienie w roku 2008.

50. Komputerowy system sterowania kompleksem magazynowym przedsiębiorstwa ARAJ w Wytwórni Pasz CEDROB w Gumowie. Projekty i wykonanie części elektrycznej magazynu (instalacje zasilające, instalacje elektryczne technologiczne, instalacje ekwipotencjalne, oświetlenie terenu). Uruchomienie w roku 2008.

51. Komputerowy system sterowania liniami produkcyjnymi w Wytwórni Koncentratów i Prestarterów w TROUW NUTRITION w Grodzisku Maz. (linie: transport surowców, dozowanie, mielenie i mieszanie, transport pasz). System zarządzania produkcją (moduły: analiza produkcji, raporty, produkcja, receptury, zbiorniki, plan wywozów, administrator). Projekty i wykonanie części elektrycznej wytwórni (instalacje zasilające, instalacje elektryczne technologiczne, instalacje oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynków, instalacje odgromowe, instalacje ekwipotencjalne). Zakończenie realizacji 2009.

52. Komputerowy system sterowania liniami produkcyjnymi w wytwórni pasz PPP BACUTIL Sp. z o.o. w Bedlnie Radzyńskim (linie: dozowania i mieszania komponentów, mielenia, granulacji, transportu i ekspedycji pasz). Projekty i wykonanie części elektrycznej wytwórni (instalacje zasilające, instalacje elektryczne technologiczne, instalacje ekwipotencjalne). Uruchomienie w roku 2009.

53. Modernizacja linii mielenia (część elektryczna) w SLAVKOVSKE KRMNE SMESI w Czechach. Uruchomienie w roku 2009.

54. Komputerowy system sterowania liniami produkcyjnymi w wytwórni pasz Ferma Niosek Prawda A. Kurasik w miejscowości Prawda k./Rzgowa (linie: przyjęcie i transportu surowców, dozowania, mielenia i mieszania komponentów, transportu zważonych surowców i pasz, ekspedycji pasz). Projekty i wykonanie części elektrycznej wytwórni (instalacje zasilające, instalacje elektryczne technologiczne, instalacje ekwipotencjalne). Uruchomienie: I etap – w roku 2009, II etap – luty 2010.

55. Komputerowy system sterowania linią produkcji premiksów w POLSANDERS Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim. Zakończenie realizacji kwiecień 2010.

56. System wspólnego zarządzania produkcją na liniach produkcji premiksów oraz koncentratów w POLSANDERS Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim w połączeniu z zakładowym systemem zarządzania przedsiębiorstwem XPERTIS. Wdrożenie w maju 2010.

57. Komputerowy system sterowania dwoma granulatorami w wytwórni pasz PPP BACUTIL Sp. z o.o. w Bedlnie Radzyńskim
(modernizacja układów istniejących z wymiana sterowników i oprogramowania). Wdrożenie w lipcu 2010 roku.

58. Komputerowy system sterowania nowym granulatorem w wytwórni pasz PZZ Wałcz Sp. z o.o. w Wałczu. Wdrożenie w sierpniu 2010 roku.

59. Komputerowy system nadzoru nad przyjęciami surowców w oparciu o czytniki kodów paskowych i tablice informacyjne dla kierowców w Wytwórni Pasz CEDROB w Gumowie. Wdrożenie we wrześniu 2010.

60. Komputerowy system sterowania liniami produkcyjnymi w wytwórni pasz PZZ Wałcz Sp. z o.o. w Wałczu (linie: dozowania i mieszania komponentów, mielenia, granulacji, transportu i ekspedycji pasz). Aktualizacja systemu sterowników PLC 5 z wykorzystaniem Gateway ControlLogix pomiędzy sieciami RIO i DeviceNet, wymiana oprogramowania sterowania i zarządzania produkcją. Uruchomienie w październiku 2010 roku.

61. Komputerowy system sterowania i zarządzania linią produkcji preparatów mlekozastępczych w wytwórni pasz PROVIMI Brzozowo Sp. z o.o. Uruchomienie w listopadzie 2010 roku.

62. Komputerowy system sterowania i zarządzania liniami produkcji pasz w wytwórni pasz PROVIMI Brzozowo Sp. z o.o. Uruchomienie w grudniu 2010 roku.

63. Komputerowy system sterowania i zarządzania linią produkcji pasz i transportu surowców w wytwórni pasz PROVIMI Świecie Sp. z o.o. Uruchomienie w grudniu 2010 roku.

64. Komputerowy system nadzoru nad ręcznym zasypem surowców (sekcji mikro) w oparciu o czytniki kodów paskowych i ryglowe blokady klap zbiorników w Wytwórni Pasz CEDROB w Gumowie. Wdrożenie w styczniu 2011 roku.

65. Interface pomiędzy systemem sterowania ZREMB i systemem zarządzania przedsiębiorstwem firmy Asseco w wytwórni pasz PPP BACUTIL Sp. z o.o. w Bedlnie Radzyńskim. Wdrożenie w styczniu 2011 roku.

66. Komputerowy system sterowania i zarządzania linią produkcji koncentratów w wytwórni pasz PROVIMI Świecie Sp. z o.o. Uruchomienie w lutym 2011 roku.

67. Komputerowy system sterowania i zarządzania linią produkcji pasz w wytwórni pasz PROVIMI Świecie Sp. z o.o. Uruchomienie w marcu 2011 roku.

68. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o instalację dozowania płynów w PROVIMI Świecie Sp. z o.o. Uruchomienie w sierpniu 2011 roku.

69. Kompleksowe wykonanie branży elektrycznej dla nowo wybudowanego zakładu produkcji pasz CEDROB Raciąż: instalacje elektryczne, projekt, wykonanie i dostawa szaf zasilających i sterowniczych, komputerowy system sterowania i zarządzania produkcją w systemie rozproszonym, w sieci PROFIBUS. Uruchomienie we wrześniu 2011.

70. Modernizacja systemu sterowania i zarządzania linią produkcji pasz w wytwórni pasz PROVIMI Dobrzelin Sp. z o.o. ( wymiana szaf sterowniczych, instalacja sieci DevicNet, wymiana komputerowego systemu sterowania i zarządzania produkcją, nowa linia granulacji). Uruchomienie w listopadzie 2011 roku.

71.Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o instalację dozowania płynów w PROVIMI Dobrzelin Sp. z o.o. Uruchomienie w listopadzie 2011 roku.

72. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania i zarządzania linią produkcji premiksów w wytwórni DOLFOS Sp. z o.o. Uruchomienie w grudniu 2011 roku.

73. Rozbudowa komputerowego systemu zarządzania przyjęciami surowców w wytwórni pasz CEDROB S.A. w Raciążu. Uruchomienie w lipcu 2012.

74. Pomiar wilgotności pszenicy podawanej do mlewników w MŁYNIE SZYMANÓW. Uruchomienie w lipcu 2012 roku.

75. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania i zarządzania 3. linią produkcji pasz w wytwórni POLPASZ Sp. z o.o. w Suchożebrach. Uruchomienie w październiku 2012 roku.

76. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o instalację dozowania płynów do mieszarki, na zimną i gorącą granulkę w CARGILL Białystok Sp. z o.o. Uruchomienie w grudniu 2012 roku.

77. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o instalację dozowania płynów do mieszarki, na zimną i gorącą granulkę w CARGILL Świecie Sp. z o.o. Uruchomienie w styczniu 2013 roku.

78. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o instalację dozowania płynów do mieszarki, na zimną i gorącą granulkę w CARGILL Dobrzelin Sp. z o.o. Uruchomienie w lutym 2013 roku.

79. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o instalacje naważania automatycznej sekcji mikro w PZZ WAŁCZ. Uruchomienie w marcu 2013 roku.

80. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie interfejsu komunikacyjnego z systemem ERP HELIOS w PZZ WAŁCZ. Uruchomienie w kwietniu 2013 roku.

81. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o system ręcznego naważania mikrododatków z kontrolą kodów paskowych (SMS) w CARGILL Świecie Sp. z o.o. Uruchomienie w kwietniu 2013 roku.

82. Przebudowa instalacji zasilającej granulatory oraz młyn w BACUTIL w Bedlnie Radzyńskim. Uruchomienie w maju 2013 roku.

83. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o instalację dozowania płynów do mieszarki, na zimną BACUTIL w Bedlnie Radzyńskim. Uruchomienie w maju 2013 roku.

84. System sterowania nowym granulatorem typu NAWROCKI wraz z instalacją zasilającą oraz sterowaniem urządzeniami towarzyszącymi w BACUTIL w Bedlnie Radzyńskim. Uruchomienie w czerwcu 2013 roku.

85. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie interfejsu komunikacyjnego z systemem ERP CDN XL w zakładzie ANIMEX w Zamościu. Zakończenie w czerwcu 2013 roku.

86. Zaprojektowanie, wykonanie, rozbudowa systemu sterowania, instalacje elektryczne dla systemu kontroli pracy podnośników kubełkowych w zakładach CARGILL w Brzozowie, Świeciu, Dobrzelinie i Białymstoku. Zakończenie w lipcu 2013 roku.

87. Zaprojektowanie i wyposażenie nowej stycznikowni oraz nowego systemu sterowania i zarządzania produkcją w WP CARGILL w Skokowej. Dostawy w maju 2013 roku. Uruchomienie w październiku 2013.

88. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o system ręcznego naważania mikrododatków z kontrolą kodów paskowych i aliasów na workach (SMS) w CARGILL POLAND w Białymstoku. Uruchomienie w grudniu 2013 roku.

89. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie interfejsu komunikacyjnego z systemem ERP AXAPTA 2012 w pięciu zakładach CARGILL POLAND. Wdrożenie w lutym 2014 roku.

90. Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie niezależnego układu regulacji pracy młynów młotkowych w zakładzie CARGILL POLAND w Świeciu. Uruchomienie w lutym 2014 roku.

91. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o system ręcznego naważania mikrododatków z kontrolą kodów paskowych i aliasów na workach (SMS) w CARGILL POLAND w Świeciu. Uruchomienie w marcu 2014 roku.

92. Rozbudowa komputerowego systemu sterowania o system ręcznego naważania mikrododatków z kontrolą kodów paskowych i aliasów na workach (SMS) w BNA POLAND w Pruszczu Gdańskim. Uruchomienie w czerwcu 2015 roku.

93. Projekt elektryczny, wykonanie szaf siłowych oraz prac instalacyjnych przy budowie nowego działu załadunku pasz w wytwórni AGRIPLUS w Czarnym Małym. Uruchomienie – luty 2016 roku.

94. Projekt i wykonanie instalacji elektrycznych w technologii oraz systemu sterowania i zarządzania liniami technologicznymi w zakładzie produkcji pasz CEDROB w Rypinie. Uruchomienie w czerwcu 2016 roku.

95. Sterowanie i wizualizacja procesu granulacji (sterowanie granulatorem Matador) w CARGILL Ujazd Dolny. Uruchomienie w marcu 2016 roku.

96. Wymiana systemu sterowania transportami surowców w magazynie zbożowym wytwórni CARGILL w Dobrzelinie. Integracja z istniejącym systemem sterowania produkcją oraz systemem transportów do i z suszarni. Uruchomienie w sierpniu 2016 roku.

97. Sterowanie i wizualizacja procesu granulacji (sterowanie granulatorem Van Aarsen) w CARGILL Brzozowo. Uruchomienie w październiku 2016 roku.

98. Sterowanie i wizualizacja procesu granulacji (sterowanie granulatorem Buhler) w CARGILL Białystok. Planowane uruchomienie w grudniu 2016 roku.