kafelki_hutyszkla

1. Automatyzacja linii przygotowania składników zestawu szklarskiego, z rejestracją ilości i transportem do zbiornika przywannowego. Huta Szkła Łuknica. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1992.

2. Automatyzacja linii przygotowania zestawu szklarskiego z zastosowaniem komputera klasy IBM PC jako konsoli operatorskiej. Częstochowskie Huty Szkła. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1993.

3. Automatyzacja dozowania i mieszania składników zestawu szklarskiego. Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1994.

4. Automatyzacja dozowania i mieszania składników zestawu szklarskiego. Huta Szkła Kunice, Zakład Żary. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 1997.

5. Modernizacja linii przygotowania zestawu szklarskiego. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. STOLZLE CZESTOCHOWA S.A. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2004.

6. Modernizacja połączona z rozbudową automatyzacji dozowania i mieszania składników zestawu szklarskiego. Huta Szkła HEINZ GLAS w Działdowie. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2005.

7. Opracowanie projektów, wykonanie urządzeń, wykonanie instalacji części elektrycznej hali wannowej. Huta Szkła HEINZ GLAS w Działdowie. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2005.

8. Rozbudowa zestawiarni dotycząca dozowania sulfatu i skalenia. Sterowanie za pomocą komputera PC z wizualizacją. STOLZLE CZĘSTOCHOWA S.A. Rozpoczęcie eksploatacji w roku 2006.

9. Budowa nowej zestawiarni: opracowanie projektów branży elektryczno-budowlanej, wykonanie nowych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, wykonanie montażu mechanicznego i instalacji elektrycznych systemów naważania i podawania składników w zestawiarni Huty Szkła STOLZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. Zakończenie robót: sierpień 2011 roku.

11. System sterowania i nadzoru produkcji zestawów szklarskich zestawiarni w Hucie Szkła Stolzle Częstochowa. Uruchomienie: wrzesień 2011 roku.

12 Modernizacja istniejącej zestawiarni: opracowanie projektów branży elektryczno-budowlanej, wykonanie nowych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, wykonanie montażu mechanicznego i instalacji elektrycznych, automatycznych systemów naważania i podawania składników w zestawiarni Huty Szkła STOLZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. Zakończenie robót w czerwcu 2014.

13. Projekt technologiczny i wykonawczy zamaszynowania nowej zestawiarni dla Huty Szkła TREND-GLASS w Radomiu, kwiecień 2015 roku.

14 Modernizacja istniejącej zestawiarni: opracowanie projektów branży elektryczno-budowlanej, wykonanie nowych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, wykonanie montażu mechanicznego i instalacji elektrycznych, automatycznych systemów naważania i podawania składników w zestawiarni Huty Szkła STOLZLE WYMIARKI Sp. z o.o. Zakończenie robót w czerwcu 2015.

15. Dostawa i wymiana podajników wapienia do dwóch linii produkcji zestawów w OWENS ILLINOIS Produkcja Polska w Jarosławiu. Uruchomienie we wrześniu 2015 roku.

16. Wymiana systemu sterowania zestawiarnią w OWENS ILLINOIS Produkcja Polska w Jarosławiu w oparciu o sterowniki ControlLogix oraz system wizualizacji SCADA FTView. Uruchomienie w marcu 2016 roku.

17. Dostawa przetworników tensometrycznych oraz terminali wagowych dla zestawiarni w Hucie Szkła Vitrosilicon w Kunicach. Uruchomienie w czerwcu 2016 roku.

18. Projekt, montaż i uruchomienie systemu autokalibracji wag w zestawiarni Huty Szkła STOLZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. Uruchomienie w październiku 2016.