Maksymalizacja wydajności produkcji to także elastyczne i wielozadaniowe zarządzanie produkcją.

Oferujemy producentom pełny system informatyczny do obsługi przyjęć surowców, śledzenia surowca (tzw. tracing) w produkcie i zarządzania jego ekspedycją. System pozwala również na kontrolę stanu surowców i określanie wymogów ilościowych do planowanej produkcji. Jest to zestaw modułów programowych, z których każdy jest klientem głównego serwera. Każdy z tych modułów pozwala na obsługę jednego z elementów systemu, dopuszczając do pracy tylko uprawnione osoby.

Podstawowe moduły to:

1. Moduł „Menadżer produkcji” jest aplikacją pozwalającą na zdalne określanie wielkości, ilości oraz receptury (zlecenia) poszczególnych szarż za pomocą tzw. planów produkcyjnych. Program ten jest programem sieciowym i nie musi być instalowany w sterowni. Dostęp do niego może być na wielu poziomach od tworzenia planów, poprzez ich edycję oraz jedynie przeglądania.

Program „Menadżer produkcji” jest częścią programu bazowego służącego do kompleksowego zarządzania produkcją, obejmujący zbieranie, przechowywanie i zarządzanie danymi produkcyjnymi przy bezpośredniej współpracy z programami sterowania/wizualizacji procesów przemysłowych. „Menadżer produkcji” to uniwersalne narzędzie do tworzenia i zarządzania planami produkcyjnymi na podstawie zamówień i zleceń zarchiwizowanych w bazie danych.

Program oferuje:

  • narzędzia do zarządzania planami produkcyjnymi,
  • zestaw narzędzi do tworzenia i edycji planów produkcyjnych,
  • szczegółowe informacje na temat aktualnego stanu produkcji.


więcej o Menadżerze produkcji

2. Moduł “Surowce” pozwala na prowadzenie przyjęć magazynowych, rejestrację przyjęć ręcznych lub z wagi samochodowej, przypisywanie identyfikatorów partii surowcom oraz przenoszenie tego numeru na zbiorniki robocze linii dozowania.

3. Moduł “Produkcja” umożliwia tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie wprowadzonych zamówień od klientów, analizę stanu poszczególnych zamówień i zleceń co do czasu i poziomu ich wykonania.

4. Moduł “Ekspedycja” pozwala na tworzenie tzw. zleceń ekspedycji (planowanie wywozów), które stają się podstawą dla automatycznego systemu załadunku paszowozów. Pozwala na definiowanie paszowozów i przyporządkowanie komór do zasypu dla każdego klienta.

5. Moduł “Receptury” zawiera definicje komponentów oraz receptury wyłącznie w układzie procentowym. Pozwala na stworzenie receptur niezależnych od fizycznej struktury linii naważających np. receptur wspólnych dla wielu zakładów. Nie wymaga również zmiany receptur w przypadku zmiany zawartości poszczególnych zbiorników. Daje możliwość importu receptur z niezależnych programów recepturowych posiadających możliwości eksportu danych

6. Moduł “Zbiorniki” umożliwia definiowanie zawartości komponentów w poszczególnych zbiornikach (surowcowych, roboczych i ekspedycji), określanie priorytetów zbiorników dozujących, zamianę zbiorników źródłowych dozujących nawet w trakcie produkcji, przeliczanie receptur procentowych, by uzyskać optymalny zasyp mieszarki przy zachowanych proporcjach składników (nie ma potrzeby zmiany receptur!).

7. Moduł “Analiza produkcji” pozwala na tworzenie zestawień dotyczących jakości poszczególnych naważek, podział na cykle (wsady do mieszarki), rejestrację naważek w cyklach automatycznych, ręcznych, mieszanych oraz identyfikację naważek przerwanych (niedokończonych). Umożliwia też przeglądanie zdarzeń produkcyjnych generowanych automatycznie przez system np. awarii urządzeń.